Fastighetsrätt

Fastighetsrätt innefattar frågor som rör Ditt förhållande till säljare/köpare av fastighet eller bostadsrätt. Vad bör jag som köpare/säljare tänka på före det att jag skriver under köpeavtalet? Konsekvenserna av ett undertecknande är stora. Det är därför av stor vikt att Du som köpare eller säljare har kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter Du har efter undertecknandet. Vad gör jag som köpare om jag upptäcker eller misstänker fel i fastigheten efter köpet? Vad är dolt fel? Vilka krav kan jag ställa på säljaren? Har mäklaren uppfyllt sina skyldigheter enligt mäklarlagen? Kan jag begära skadestånd av besiktningsmannen? Vad gör jag som säljare om köparen inte betalar? Känner Du Dig lurad?

Har Du redan ett ombud som rekommenderat att Ni går vidare med rättsliga åtgärder? Då kan det finnas skäl att få en objektiv bedömning av Din sak innan Du tar de risker en rättslig prövning innebär, ekonomiskt och mentalt. Ditt ombud, advokat eller jurist, tar alltid betalt oavsett utgång i målet. Du betalar! Dessutom riskerar Du att få betala motpartens rättegångskostnader. Genom att här få Din sak bedömd kan Du spara mycket ekonomiskt, kanske att användas till att åtgärda felet, något Du – om Du förlorar målet – får göra ändå, utöver alla rättegångskostnader.

Kom ihåg, goda råd är inte gratis, men behöver inte heller kosta skjortan. Vi har mycket stor erfarenhet av frågor rörande fastighetsrätt efter många års advokatverksamhet där klientens intresse alltid står i fokus.

Vi kan även upprätta köpekontrakt m.fl. handlingar.