Kontakt

Genom att fylla i frågeformulär får Du kontakt med Min Jurist. Kontakten sker normalt genom e-mail, men ibland kan det finnas behov av ytterligare upplysningar i Ditt ärende. Vi kan då kontakta Dig på telefon, alternativt begära komplettering via e-mail. Om Du vill ha telefonrådgivning anger Du det, så ringer vi upp och går igenom Ditt ärende tillsammans.