Juridisk rådgivning, snabbt och enkelt.

Har Du, Din familj eller Ditt företag ställts inför ett juridiskt problem, som Du snabbt vill få svar på utan dyrbara kostnader eller utdragna processer? Vår tanke är att Du då enkelt och snabbt, oftast inom 24 timmar, skall få svar på Ditt problem eller frågeställning, där svaret grundar sig på gedigen kunskap, baserad på många års advokatverksamhet. Vi kan även tillse att Du får biträde vid rättegång.

Fastighetsrätt – Snabb hjälp

Du har kanske köpt en villa eller bostadsrätt som har så allvarliga fel att du överväger att kräva ersättning från säljaren eftersom du anser att ett dolt fel, exempelvis fukt och mögel, finns. Vilka möjligheter har Du då att få avdrag på köpeskillingen eller häva köpet? Har mäklaren eller  besiktningsmannen något ansvar? Klicka på rubriken för exempel på frågor som kan uppkomma.

Avtalsrätt- Snabb hjälp

Avtal ingår vi dagligen, oftast med förväntat resultat. Varor levereras som planerat, i tid och för överenskommen köpeskilling, men ibland uppkommer tvister om vad som avtalats och om motparten följt avtalet. Det kan då vara klokt att inhämta kompetent bedömning för en ringa penning. Klicka på rubriken för ytterligare information om de frågor som kan uppkomma.

Familjerätt – Snabb hjälp

Familjerätt innefattar bland annat frågor rörande äktenskapet/samboförhållandet, testamente och arv, men även vårdnad om barn och underhållsbidrag. Frågor som ofta upprör känslor och det därför är av vikt att tvister om möjligt undvikes. Klicka på rubriken för ytterligare information om de frågor som kan uppkomma.

Förmögenhetsrätt – Snabb hjälp

Förmögenhetsrätt är en huvudavdelning inom civilrätten, ekonomiska skyldigheter och rättigheter mellan två eller flera parter. Det gäller grundläggande frågor som till exempel hyresrätt, äganderätt och avtalsrätt, men även frågor som berör penninglån, byggnadsentreprenad, anställning, mäklarverksamhet mm. Klicka på rubriken för de frågeställningar som kan uppkomma.