Förmögenhetsrätt

Förmögenhetsrätt reglerar ekonomiska rättigheter och skyldigheter mellan två eller flera personer i stort. Hit hör frågor om skyldigheters uppkomst, grundläggande regler om skyldigheternas innehåll, förändring och upphörande samt konkurrerande skyldigheter och hänsyn till tredje mans intressen. Exempelvis kan vi hjälpa Dig bestrida och sköta hanteringen vid bluffakturor.

Hit hör även frågor som uppkommer vid köp, byte och gåvor, hyra av lägenhet eller lokal och arrenden. Vidare innefattar förmögenhetsrätten frågor som berör lån, pant och borgen, mäklares uppdrag, anställningsförhållanden, finansiell rådgivning mm.

När föreligger en bindande gåvoutfästelse? Har mäklaren skött sitt uppdrag enligt vad lagen föreskriver? Har arbetsgivaren grund för sin uppsägning? Vad gör jag om brister finns/uppkommer i min lägenhet?

Förmögenhetsrätten är ett vidsträckt område, som kräver god juridisk kompetens och erfarenhet. Mångårig advokatverksamhet ger förutsättning för att Du får korrekta svar på Dina frågor. Rådgivning må vara gratis, men kompetent rådgivning garanterar att råden blir goda utan att kostnaden blir stor. Alternativet kan bliva en dryg kostnad för Dig eller en utebliven intäkt. Välj själv.