Kontakt

Kontakten sker normalt genom e-mail. Du mailar Din fråga till info@minjurist.se. Vi analyserar den och svarar Dig till den av Dig uppgivna e-mailadressen. Ibland kan det finnas behov av ytterligare upplysningar i Ditt ärende. Vi kan då kontakta Dig på telefon, alternativt begära komplettering via e-mail. Om Du vill ha telefonrådgivning anger Du det, så ringer vi upp och går igenom Ditt ärende tillsammans.