FAQ

Min Jurist är ett aktiebolag med verksamhet inom det juridiska fältet. Vår ambition är att enkelt och snabbt hjälpa den rättssökande allmänheten med frågor som ofta uppkommer i vardagen.

Min Jurist är en ren internettjänst, där allmänheten får en juridisk bedömning av sitt ärende och utan ambitioner att fortsättningsvis biträda i ärendet. Detta kan dock ske från tid till annan efter särskild överenskommelse. Normalt kommer vi emellertid att hänvisa till lämpligt ombud i ärendet om behov finns och om så önskas.

Hos Min Jurist handläggs inkommande frågor enbart av personal med stor juridisk kompetens efter många års erfarenhet i domstol och framför allt som advokat.

Min Jurist kan även upprätta diverse handlingar efter särskild överenskommelse och efter överenskommet pris. Såväl handlingar i samband med försäljning/köp av fastighet, som ansökan om äktenskapsskillnad, boskillnad, testamente mm.

En förutsättning för att fråga besvaras är naturligtvis att betalning skett genom PayPal i enlighet med vad som anges vid frågeställningen. Alternativt kan förtida betalning ske till Min Jurists bankgirokonto 642-1135 med angivande av Din e-mailadress för identifiering av betalningen.

Min Jurist återbetalar erlagd betalning efter särskild överenskommelse och under förutsättning att vi finner att inkommen fråga ej kunnat besvaras inom rimlig tid eller med sedvanlig skicklighet.

Vi på Min Jurist är till för Dig. Vårt mål är att Du skall bli hjälpt och nöjd med de besked som lämnas och att kontakten skall föra något positivt med sig för Dig. Var säker på att vi på Min Jurist arbetar för Ditt bästa och att all information behandlas med sekretess.