Familjerätt

Familjerätt innefattar frågor rörande äktenskapet/samboförhållandet. Vårdnad om barn och underhåll, både under äktenskapet och därefter. Vem får vårdnad om barnen? Hur beräknas underhåll? Bodelning efter skilsmässa/separation. Vem har rätt att bo kvar i hemmet? Vad kan jag kräva av min motpart? Boskillnad under äktenskapet. Vad kan vi vinna på det?

Familjerätt innefattar även testamente och arv. Är testamentet giltigt? Hur och när kan jag klandra testamente? Vad är laglott? Kan jag testamentera bort allt? Kan mina föräldrar göra mig arvlös? Vad gäller om vi har Dina o mina barn? Kan jag bo kvar i hemmet?

Familjerätten rör ofta känslor. Att genomgå en äktenskapsskillnad och allt vad det medför är uppslitande. Arvstvister sätter djupa spår som är svårläkta. Det är därför angeläget att försöka lösa dylika tvister innan alltför stor osämja uppkommit. Vi har efter många års advokatverksamhet stor erfarenhet av frågor som rör familjerätten i alla dess former. Oftast är problemen lättlösta om rätt information gives. Genom sådan information kan många tårar sparas. Kom ihåg, goda råd är inte gratis, men behöver ej heller vara dyra.

Vi kan även hjälpa Dig med att upprätta diverse handlingar såsom ansökan om äktenskapsskillnad, testamente, gåvobrev, äktenskapsförord mm.