Avtalsrätt

Avtalsrätt- Snabb hjälp

Avtal ingår vi dagligen, oftast med förväntat resultat. Varor levereras som planerat, i tid och för överenskommen köpeskilling, men ibland uppkommer tvister om vad som avtalats och om motparten följt avtalet. Det kan då vara klokt att inhämta kompetent bedömning för en ringa penning. Klicka på rubriken för ytterligare information om de frågor som kan uppkomma.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.